CASE: SKAALA – Miksi ikkunavalmistaja on mitannut kaasupitoisuutta jo 20 vuoden ajan?  

Ikkunavalmistaja SKAALAn tarina alkaa vuonna 1956 Etelä-Pohjanmaalla, josta se on kasvanut yhdeksi Suomen tunnetuimmaksi ikkuna- ja ovibrändiksi. Jo alusta lähtien kotimainen tuotanto, laadukkaat materiaalit ja kotimainen työ ovat Skaalan toiminnan ytimessä. SKAALA on ollut myös edelläkävijä ja mitannut eristyslasien kaasupitoisuutta jo lähes 20 vuotta.

Alan pioneeri – Yhteistyö Sparkliken kanssa jo vuodesta 2004

SKAALAn tuotantovastaava Jussi Valli muistelee, että vuonna 2004 SKAALA hankki ensimmäisen Sparkliken eristekaasunmittauslaitteen osaksi laadunvalvontaa. Sen jälkeen kumppanuus on tiivistynyt vuosittaisten kalibrointien ja huoltojen kautta. Vaikka nykyiset laitteet toimivat edelleen hyvin, ikkunat ovat kehittyneet, jonka takia SKAALAn tarve uudelle ja edistyneemmälle laitteelle heräsi. Nykyään valikoimassa on pinnoitettuja triplalaseja, joiden eristekaasupitoisuutta Handheld ei voi mitata. TDLAS teknologiaa käyttävä Sparklike Laser Portable sopi täydellisesti SKAALAN tarpeeseen, jolloin eristekaasu voidaan mitata myös pinnoitteiden lävitse tupla- ja triplaeristyslaseissa.

”me ollaan oltu tyytyväisiä tuohon aikaisemmin olleeseen tuotteiseen. Ja muutenkin tähän palveluun eli niin sanotusti kokonaispakettiin. Sitten vielä viimeinen silaus taisi olla, kun seuraavia kalibrointeja on kysytty ja Antti Koski otti meihin sitten yhteyttä ja ehdotti tapaamista uusien hankintojen suhteen.” 

Laadunvarmistamisessa tavoitteena on jäljittää mahdolliset ongelmat aikaisessa vaiheessa

SKAALAN tuotannossa on monta laadunvalvontapistettä. Valli kertoo, että ensimmäiset laadunvarmistukset tehdään lasin leikkuulle, ettei lasiin tule mittavirheitä. SKAALAn periaate laadunvarmistamisessa jokaisessa vaiheessa on se, että mahdolliset ongelmat pitäisi saada mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kiinni. Laadunvalvonnassa on tärkeä varmistaa tuotteen toimivuus, jotka tehdään standardin vaatimilla testeillä. Näin pystytään seuraamaan, että tuote on sellainen kuin se pitää olla. Tuotteen lisäksi laatutesteillä varmistetaan, että laitteet ovat siinä kunnossa, että niillä on mahdollista tehdä laadukkaita tuotteita.

Erkkarilla eli eristyslasilinjastolla, joissa valmistetaan elementtejä, suoritetaan lukuisia testejä. On tärkeä varmistaa, ettei lasiin ole tullut visuaalisesti mitään, mitä ei saisi olla, mutta myös rakenteiden toimivuus, kuten massan kovettuminen. Sparklike on mukana viimeisessä vaiheessa, kun testataan kaasupitoisuus lasielementtien välistä. Valli kertoo, että uuden Laser Portablen avulla tuotanto pystyy tekemään sen missä vaiheessa tuotantoa tahansa. Tällä hetkellä SKAALA mittaa kaasupitoisuuden valmiista tuotteesta pienen ajan jälkeen, kun se on varastoitu. Silloin kaasu on kerennyt levittäytymään, niin kuin pitääkin.

Mikä sai SKAALAN hankkimaan Laser Portablen?

Vaikka aiemmat laitteet toimivat, ne olivat ominaisuuksien suhteen tulleet käyttöikänsä päähän, Valli toteaa. Laitepäivitys oli myös tärkeä osa SKAALAn laatustrategiaa ja tyytyväisyys Sparklikeen sai luonnollisesti jatkamaan yhteistyötä. Ensimmäisenä SKAALAN vakuutti laitteen uusi teknologia, joka mahdollisti monipuolisemman mittaamisen verrattuna aiempaan.

”Pystymme mittaamaan enemmän ja nopeammin. Sekä [Laser Portable 2.1] tietenkin monipuolisti sitä, millaisia laseja voidaan mitata. Nyt voidaan mitata pinnoitteiden ja laminoitujen lasien lävitse. Ne ovat kuitenkin nykypäivää ja niiden kysyntä on kasvanut ja ne lisääntyvät koko ajan.”

Lisäksi liikkuvuus ja sen tuoma ajansäästö olivat tärkeitä ominaisuuksia, koska Laser Portablen voi viedä suoraan lasin luokse, mitä SKAALAn aiemmalla laitteella ei voinut tehdä. Laser Portablen käyttöliittymän helppokäyttöisyys vahvisti myös ostopäätöstä, jotta jokaisella tuotannon työntekijällä on mahdollisuus käyttää laitetta onnistuneesti.

Lisäarvona Valli kertoo luotettavuuden tuotannon turvallisuuteen. Eristekaasun mittauksella saa myös todennettavuuden lasin täytöstä ja kaasutäyttölaitteen toiminnasta. Kun tehokkuutta haetaan tuotannosta koko ajan, Laser Portablen avulla SKAALA voi tehostaa tuotantoaan. Samassa ajassa, jolla SKAALAlla on aiemmin mitattu, voidaan mitata enemmän ja laajemmin testata tuotteita. Laitteen plussana on omien ikkunapaksuuksien mukaan mittaaminen tai jos niitä ei tiedä, Laser Portable pystyy mittaamaan ne itse.     

Mikä sai SKAALAN hankkimaan Laser Portablen?

”No suurin on se tuotteiden vaatimustenmukaisuus laatunäkökulmasta. Eli se tuote täyttää sille asetetut laatuvaatimukset ja se on todennettavissa helposti.” Laser Portablella SKAALA saa ajankohtaista tietoa ja pystyy reagoimaan nopeasti laatuvaihteluiden korjaamiseksi.  Valli painottaa, miten kaikella laadunvarmistuksella luodaan edellytykset SKAALAn kestäville ja pitkäaikaisille tuotteille. SKAALA pystyy rehellisesti siihen luottamaan, että tuotteet ovat sellaisia, mitä he lupaavat asiakkaalle.  

  

Read also